• ประสบการณ์ธุรกิจสายอาหารหรือโรงแรม
  • มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
  • รู้จักแหล่งวัตถุดิบทั้งในประเทศและนอกประเทศ

28-Oct-20

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่