• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
  • ประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ

06-Apr-20

 

Applied
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น
  • มีประสบการณ์งานด้านล่ามภาษาญี่ปุ่น อย่างน้อย 3 ปี
  • มีผลสอบวัดภาษาญี่ปุ่น N2 หรือ N1

06-Apr-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่