• ผู้แนะนำการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน
  • ดำเนินการคำสั่งซื้อ - ขาย ตราสารอนุพันธ์
  • มีประสบการณ์ด้านหลักทรัพย์หรือด้านสัญญาซื้อขาย

07-Jul-20

 

Applied

System Analyst

HUASENGHENG COMMODITAS CO., LTD.

สัมพันธวงศ์

  • เก็บรวบรวม Requirement, ออกแบบฐานข้อมูล วิเคราะห์
  • พัฒนาระบบด้วย ASP.NET C#, JavaScript, CSS, HTML
  • API, MVC มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบฐานข้อมูล SQL

07-Jul-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่