• ผู้แนะนำการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน
  • ดำเนินการคำสั่งซื้อ - ขาย ตราสารอนุพันธ์
  • มีประสบการณ์ด้านหลักทรัพย์หรือด้านสัญญาซื้อขาย

18-Feb-20

 

Applied
  • วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีความรู้เรื่อง ปปง
  • แนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ
  • ดูแลระบบงานและการบันทึกข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่