• ดูแลข้อมูลให้บริการ ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ด้านธุรการสำนักงาน 2 ปีขึ้นไป

16-Oct-19

 

Applied
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
 • มีประสบการณ์ 7- 10 ปี ด้านบัญชี
 • มีภาวะผู้นำ, การบริหารจัดการ, มีมนุษยสัมพันธ์

14-Oct-19

 

Applied
 • ประสบการณ์บัญชี, การเงิน (Treasury Functions) 7-10
 • สัญชาติไทย, เพศหญิง, อายุ 30 - 45 ปี,
 • สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานผู้เกี่ยวข้องได้ดี

14-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor or higher Degree in Finance & Accounting
 • Minimum 10 years of Hotel Asset Management
 • Easy Access: BTS Asoke or MRT Sukhumvit

14-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science
 • System, Accounting Information System
 • Minimum 3 years of Microsoft Dynamics AX support

10-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Experience in management level in real estate
 • Prepares and monitor project budgets
 • Excellent command of English

09-Oct-19

 

Applied