• ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ด้านระบบเครือข่าย (Networking)
  • มีประสบการณ์ในการบริการทรัพยากรITบนระบบ Cloud

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีสาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

20-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่