• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการสื่อสาร
  • ประสบการณ์ในสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี
  • ความรู้พื้นฐานตลาดเงินตลาดทุน

04-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่