• บริหารต้นทุน แรงงาน และค่าใช้จ่ายของแต่ละสาขา
  • ตรวจสอบคุณภาพการบริการและความเรียบร้อยของสาขา
  • บริหารบและพัฒนาบุคลากรร่วมกับฝ่ายบุคคล

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่