• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ / สิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในการควบคุมการจัดการของเสีย
 • มีใบอนุญาตควบคุมระบบบำบัดมลพิษ น้ำ อากาศ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมี
 • ประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป ในอุตสาหกรรมการผลิตเคมี
 • มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • ประสบการณ์งานจัดซื้อวัตถุดิบอย่างน้อย 2-10 ปี
 • มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษดี
 • ประจำสำนักงานสาทร

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่