• ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในสายงานประมาณราคา
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ
  • มีทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Auto CAD

14-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่