• รับสมัครนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
  • จัดทำรายชื่อผู้สมัครสอบโครงการ
  • ติดตามและรับผิดชอบงานทางด้านเอกสาร

02-Jun-20

 

Applied
  • จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
  • ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ โรงเรียนและสถาบันต่างๆ
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

02-Jun-20

 

Applied
  • ออกแบบงานกราฟฟิคดีไซน์และคอนเทนต์
  • ออกแบบแคตตาล็อกแผ่นพับโบว์ชัวร์
  • มีประสบการณ์ด้านการดูแลจัดการด้าน Social Media

02-Jun-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่