• มีประสบการณ์ 0-5 ปี
  • รักการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน (Time to Market)

30-Jun-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่