• ปริญญาตรี / ปริญญาโท นิติศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบการณ์ด้านกฏหมาย-จัดทำนิติกรรมสัญญาต่าง 1-3 ปี
 • มีทักษะการสื่อสาร การประสานงาน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ 0-5 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in IT
 • 5 - 10 years experiences in business analyst
 • Program/Project management skill

16-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นเกี่ยวข้อง
 • 3 – 5 ปี ด้านงานขายระบบ IT Solution
 • ทำงานเป็นทีม และมุ่งมั่นต่อเป้าหมายงาน

16-Sep-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่