• ติดต่อประสานงาน
 • การวางแผนด้านการตลาด
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
 • เคยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • จบ ปริญญาโทจะพิจารณาเป็นพิเศา

11-Oct-19

 

Applied
 • การประสานงาน
 • ภาษาอังกฤษ
 • มีความรับผิดชอบ

10-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

08-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่