• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก
 • มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

17-Sep-19

 

Applied
 • ผู้จัดการแผนกอาหารสด
 • หัวหน้าแผนกอาหารสด
 • รับสมัคร ผจก. ลาดกระบัง

17-Sep-19

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • ผู้จัดการ
 • ผู้จัดการแผนก
 • หัวหน้างาน

17-Sep-19

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เภสัชกร
 • Pharmacist
 • เภสัชจบใหม่

17-Sep-19

THB25k - 45k /เดือน

Applied
 • ผู้จัดการ
 • ผู้จัดการแผนก
 • หัวหน้างาน

17-Sep-19

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ผู้จัดการ
 • ผู้จัดการแผนก
 • หัวหน้างาน

17-Sep-19

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ค้าปลีก ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร
 • ดูแลยอดขาย บริหารทีม ลดยอดสูญเสีย
 • ประจำสาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล

17-Sep-19

 

Applied
 • ผู้จัดการ
 • ผู้จัดการแผนก
 • หัวหน้างาน

17-Sep-19

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ผู้จัดการแผนก
 • อาหารสด
 • เบเกอรี่

17-Sep-19

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งแผนกสินค้าออนไลน์
 • แนะนำข้อมูลและบริการของTops online ให้แก่ลูกค้า
 • สามารถอธิบายวิธีการสั่งซื้อสินค้าและการใช้งานเว็บ

17-Sep-19

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • เภสัชกร
 • Pharmacist
 • เภสัชจบใหม่

17-Sep-19

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • ประสบการณ์ค้าปลีก ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร
 • ดูแลยอดขาย บริหารทีม ลดยอดสูญเสีย
 • ประจำสาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล

17-Sep-19

 

Applied
 • ผู้จัดการ
 • ผู้จัดการแผนก
 • หัวหน้างาน

17-Sep-19

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ผู้จัดการ
 • ผู้จัดการแผนก
 • หัวหน้างาน

17-Sep-19

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Operation Support Manager

Central Group (Central Food Retail Group)

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • งานคลังสินค้าอาหารสด
 • จบด้านโลจิสติกส์
 • มีทักษะการเป็นผู้นำสูง

16-Sep-19

 

Applied
 • ผู้จัดการแผนก
 • Manager
 • หัวหน้าแผนก

12-Sep-19

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • ผู้จัดการ
 • ผู้จัดการแผนก
 • หัวหน้างาน

10-Sep-19

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ร้านค้าปลีก
 • ประสบการณ์ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือระดับหัวหน้างาน
 • ประสบการณ์ดูและยอดขายสาขา

10-Sep-19

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ผู้จัดการ
 • ผู้จัดการแผนก
 • หัวหน้างาน

10-Sep-19

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3ปีขึ้นไป

09-Sep-19

 

Applied