• มีประสบการณ์ด้านการบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

17-Feb-20

 

Applied
 • Finance Accounting
 • Head of Accounting
 • CPA

14-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting, finance
 • 3 year experiences in accounting and financial fun
 • Knowledge of Thailand’s finance and tax

14-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting, finance
 • 3 year experiences in accounting and financial fun
 • Knowledge of Thailand’s finance and tax

12-Feb-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่