• สถาปนิก
  • เจ้าหน้าที่เขียนแบบโยธาและสถาปัตย์
  • เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Automation Manager
  • Robotic Manager
  • SCADA, PLC

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • มีประสบการณ์ในส่วนของเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงาน
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบมาตรฐานโรงงาน
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ

07-Jul-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่