• ควบคุม จัดการงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • วางแผนอัตรากำลังคนของธุรกิจ
 • งานธุรการและความปลอดภัย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare Key Risk indicator of each BU
 • Review and discuss with BU/BP concerning to RM
 • Arranging Risk Management Committee meeting

24-Feb-20

 

Applied
 • Sales, Technical sales
 • Food Science or related field
 • Food ingredients

24-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Radiological Technology
 • 2 years’ experience of working in x-ray unit
 • Experience in MRI scan will be an advantage

21-Feb-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Master's Degree in Marketing / Advertising
 • At least 5 years experience in FMCG business
 • Good creative,interpersonal and negotiation skills

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน
 • ฝึกประสบการณ์
 • ฝึกงานเพิ่มความรู้ สร้างประสบการณ์

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • AP AR GL
 • TAX
 • SAP

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Near BTS Ekamai
 • Five-day work week (Mon-Fri)
 • Minimum 3 years exoerience in AP AR GL

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master in Business Administration
 • 3 years Trade Marketing experience in FMCG
 • Good analytical, initiative and pro-active

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Trade Marketing
 • FMCG
 • Snack Beverage

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • NPD
 • Snack,Beverage,Food,Coffee
 • FMCG

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SD / MM / PI Module
 • Configuration on SAP
 • User’s problem,Integration from other application

17-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Well Known FMCG
 • Attraction package and people development plan
 • BTS Ekamai station

12-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied