• มีรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตนเอง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • ขายเบียร์ตามร้าน ขายเบียร์ตามพับ

18-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่