• ปริญญาตรี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
 • มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ตลาดทุนได้
 • มีประกาศนียบัตร ทางด้านการเงิน CISA, CFA

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี / โท เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหาร
 • มีประสบการณ์งานนักลงทุนสัมพันธ์
 • มีความละเอียดรอบคอบ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
 • มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ตลาดทุนได้
 • มีประกาศนียบัตร ทางด้านการเงิน CISA, CFA

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี /โท การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหาร
 • มีประสบการณ์งานนักลงทุนสัมพันธ์
 • มีความสามารถในการนำเสนอ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

28-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่