• ปริญญาตรี สาขากราฟิกดีไซน์ / สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานกราฟิกดีไซน์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • ความสามารถออกแบบPackaging Designจะพิจารณาเป็นพิเศษ

01-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่