• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

20-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในงาน Enterprise Virus Protection
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

20-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเก็บแฟ้มเอกสาร
 • admin
 • บันทึกข้อมูล ลงบัญชี

20-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • พัฒนาสายความก้าวหน้า, ออกแบบหลักสูตร, จัดอบรม
 • assessment center, leadership competency
 • ้hr development

20-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • credit risk
 • compliance
 • data analysis

20-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • business analysis
 • project management
 • process development

20-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Database,Oracle,Mysql,MongoDB,
 • MSSQL,SQL,Implement
 • Data Engineer, Oracle 11g

20-Sep-19

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

19-Sep-19

 

Applied
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • Data Center Engineer
 • Computer/IT

19-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit analysis
 • Relationship Management
 • financial analysis, cash flow projection

19-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • DevOps engineer , System engineer , Developer
 • Database,Oracle,Mysql,MsSql ,
 • Window Server , Linux Server ,

19-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in graphic design
 • 2-3 years of experience in UX/UI designer
 • A solid grasp of user-centered design

19-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • numeric analytic
 • system thinking
 • communication skill

18-Sep-19

 

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

18-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree or higher in Finance, Economics
 • Excellent personality, self-motivated
 • Well organized, team-work oriented

18-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

18-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

18-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s in Finance, Accounting, Financial
 • 5 years of working experience in credit process
 • Fluent in both written and spoken in English

18-Sep-19

 

Applied
 • recruitment, candidate, searching
 • talent acquisition
 • interview

18-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s or Bachelor’s Degree in Law
 • Direct experience in International Finance/Banking
 • Excellent command written and spoken in English

18-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SAS Programming
 • Fraud management
 • Data model

18-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจจับทุจริต
 • ข้อบังคับ, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลา
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย, BOT, รายงานธุรกรรมทางการเงิน

18-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Audit Coordination
 • Software Quality Assurance (SQA)
 • IT System Analysis

18-Sep-19

 

Applied
 • Master degree in Engineering, Finance, Economics
 • 8 years of working experiences in Financial
 • Excellent command in English

18-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารสินเชื่อ
 • สัญญาหลักประกัน
 • พิธีการสินเชื่อ

18-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Problem Management
 • IT Service Management processes
 • Critical Incident Reports

18-Sep-19

 

Applied
 • ดูแลทีมขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมา
 • mortgage
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจสินเชื่อ

18-Sep-19

 

Applied
 • Innovation
 • Developer
 • Project Management

17-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • blockchain, agile, scrum
 • programmer, system analyst
 • docker, linux, unix

17-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Executive Secretary

Bangkok Bank Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Secreatary
 • Administrator
 • Personal Assistant

17-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer Science
 • 3-5 years of experience in developing applications
 • Knowledge and regular use of source control

17-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • application technical design
 • design and development process
 • data flow, application landscape

17-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • program development
 • tester
 • ASP.net, JAVA, C and Cobol

17-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • it audit
 • it infrastructure, application, operation
 • potential risk

17-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา มีประสบการณ์ในการทำงาน HRD
 • มีความสามารถในการจับใจความ
 • มีทักษะ Presentation และ Coaching

17-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 36 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

17-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Business, Marketing
 • 2-3 years in sale and marketing
 • Male must be exempt from military service

17-Sep-19

 

Applied
 • Analytical minded
 • securities Processing
 • strong interpersonal

17-Sep-19

 

Applied
 • รักงานขาย รักงานบริการ
 • wealth management
 • วางแผนทางการเงินและการลงทุน

17-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Communication Arts
 • Good command in English ( TOEIC 500)
 • Participate the activities and social event

17-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
 • คำนวณและให้คำแนะนำลูกค้า

17-Sep-19

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ประสานงานกับร้านค้าและผู้ถือบัตรที่มีปัญหา
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

17-Sep-19

 

Applied
 • compliance
 • audit
 • กำกับดูแล

17-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied