• ป.ตรี ด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Operation Development
 • Transaction Banking
 • Vendor management

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Data Modelling
 • Data analysis
 • Tracking information

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • definition and design of all operational flows
 • Documentation of operational flows
 • Provide leadership support

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • definition and design of all operational flows
 • Documentation of operational flows
 • Cash Transformation program

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Product development skill in Cash Management
 • Transaction Banking
 • Excellent communication and interpersonal

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Corporate Cash Management
 • Transaction Banking
 • Product Development

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Development of rollout roadmap
 • functional design of the application
 • Transaction Banking

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage and maintain good relationship
 • report of all services to manager
 • handle customers’ problems

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Trade Finance
 • Transaction Banking
 • Market Research

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • strategic business development
 • Trade Finance
 • Business analyst or Project Management

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันชีวิต
 • วางแผนทางการเงิน
 • งานสาขาต่างจังหวัด

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Secreatary
 • Administrator
 • Personal Assistant

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • data analysis, statistics, risk model
 • SAS enterprise, SAS programming
 • KYC, AML

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in IT related field
 • 1-2 years of application testing experience
 • Perform system and integration testing

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Agile delivery frameworks
 • QA and testing methodologies
 • test automation and DevOps concepts

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • Thai national only, age 25-35 years old
 • 1 year of working experience on test automation

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting analysis
 • credit
 • tax, payment

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • opearational risk
 • report, Basel
 • banking, audit, measurement

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mobile Application, IOS, Android
 • API Integration
 • Swift Language,React Native

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master/Doctoral Degree in IT/ Engineer/Computer
 • Excellent understanding of machine learning
 • Experience with NoSQL databases, such as MongoDB

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mobile Banking , Digital Banking
 • E-Channel , Channel Development
 • Business Analyst , Business Development

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี
 • Customer Experience

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานด้าน Business Analyst
 • พัฒนา ดูแลและจัดการ Business Requirement

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า High Net Worth
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC/CFP)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s Degree in Marketing, Information Technolo
 • Product Development
 • Retail Banking

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Data Scientist Data Mining Statistics
 • Computer Engineering , IT
 • Marketing , Consumer Behavior , CRM Analytics

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing
 • 1 years of working experience in Marketing Managem
 • Retail Banking

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • 5 years of working experience in any fields
 • Self-motivated, proactive and innovative

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.โท สาขาการตลาด/บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านผลิตภัณฑ์ Transaction banking
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจTransaction banking

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Owner
 • Project Management
 • Digital Banking

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Analyst
 • Digital Banking
 • Mobile Banking

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent analytical
 • ืNegotiation Skill
 • Good communication

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 36 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Business, Marketing
 • 2-3 years in sale and marketing
 • Male must be exempt from military service

08-Jul-20

 

Applied
 • Analytical minded
 • securities Processing
 • strong interpersonal

08-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • Age not over 35 years
 • 3 years of sales experience in corporate client

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • sale
 • cash management
 • ccm

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • สินเชื่อ
 • Credit

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Training
 • technology education
 • computer , digital

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • sale
 • implement
 • customer

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Credit Review

Bangkok Bank Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Credit Analyst and Credit Analysis
 • Bachelor’s or Master in Finance, Economics,Account
 • Relationship Officer and Relationship Manager

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Executive Secretary

Bangkok Bank Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Secreatary
 • Administrator
 • Personal Assistant

08-Jul-20

 

Applied
 • Degree in IT/ Engineer/Computer Science
 • 1 year experience in Business Analyst
 • Coding Experience in .NET/Java/iOS and Android

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • treasury operation
 • FX product
 • back office

08-Jul-20

 

Applied
 • เรื่องการจัดการอาคารและพลังงาน การซ้อมอพยพหนีไฟ
 • วิทยาศาสตร์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องาน

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • operation, support
 • automation, process
 • ทำงานเป็นกะ

07-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied