• ประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
  • หากผู้สมัครมีวุฒิบัตร CPA/CIA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการจัดการสื่อสาร และนำเสนองานที่ดี

18-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่