• ปวส
  • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้

22-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่