• มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีทักษะในการคำนวณ การวิเคราะห์ข้อมุล
  • มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

17-Jan-20

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • มีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีทักษะการบริหารจัดการรายงานและเอกสาร

17-Jan-20

 

Applied
  • โบนัสประจำปี และสวัสดิการอื่นๆตามกฎหมาย
  • พูดและอ่านภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ขับรถยนต์ได้ รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

17-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่