• สัญชาติไทย สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • ปสก.ในงานขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ไม่น้อยกว่า 8 ปี
  • ประจำนิคมสินสาคร ทำงานวันจันทร์-ศุกร์

26-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจ Flexible Packaging 5+ ปี
  • ERP Software: Microsoft Dynamics AX, SAP
  • ประจำสินสาคร ทำงานจันทร์-ศุกร์ และ 2 เสาร์/เดือน

24-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่