• ความคิดริเริ่ม วิเคราะห์เชิงปริมาณ ประเมิน วางแผน
  • มีพื้นฐานด้านงานวิจัยเชิงปริมาณ บริหารวางกลยุทธ์
  • ์Networking สร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคีภายนอก

25-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่