• วุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม หรือที
 • มีประสบการณ์ในงาน Business Development 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการนำเสนอและการเจรจาต่อรอง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์
 • สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองและคู่แข่ง
 • มีความรู้ในสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • overall recruitment system
 • Master Degree in Business Administration
 • Good command both spoken and written English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ใน Oracle หรือ Microsoft SQL
 • มีความรู้ด้าน Object Oriented Programming
 • จบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

27-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
 • ประสบการณ์เชิงลึกในการออกแบบการเรียนรู้และการพัฒนา
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีทั้ง Soft Skill และ Hard

26-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรี - โท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ
 • Web Developer ( programmer )
 • b2b, b2c, wms, pasa, basa, e-office

25-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขา Computer Science
 • ประสบการณ์ในงาน 2 ปี
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี

24-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขา Computer Science
 • ประสบการณ์ในงาน Database Admin 2 ปี
 • สามารถใช้ Oracle, Cloud Data, VM, BI, ETL, Tableu

24-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied