• มีความรู้ใน Oracle หรือ Microsoft SQL
 • มีความรู้ด้าน Object Oriented Programming
 • จบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

20-Sep-19

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขา Computer Science
 • ประสบการณ์ในงาน 2 ปี
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี

20-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์
 • สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองและคู่แข่ง
 • มีความรู้ในสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย

20-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขา Computer Science
 • ประสบการณ์ในงาน Database Admin 2 ปี
 • สามารถใช้ Oracle, Cloud Data, VM, BI, ETL, Tableu

19-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • overall recruitment system
 • Master Degree in Business Administration
 • Good command both spoken and written English

17-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ
 • Web Developer ( programmer )
 • b2b, b2c, wms, pasa, basa, e-office

16-Sep-19

 

Applied
 • Key Account Executive ( Modern Trade : FMCG )
 • Modern Trade in Consumeror FMCG business
 • Have own car and driving license

16-Sep-19

 

Applied