• ป.ตรี สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

21-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่