• ระดับปริญญาตรี ด้าน Computer Science, Computer
  • ประสบการณ์ในงานที่ใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาโทขึ้นไปด้าน Data Analytics
  • ประสบการณ์วิเคราะห์ Big Data Platform ขั้นต่ำ 3 ปี
  • ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่