• สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้เป็นอย่างดี
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร
  • ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารการเงิน

12-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่