• ปริญญาตรี มีความรู้การจัดงาน Event, สื่่อออนไลน์
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปีในงานวางแผนการตลาด
 • มีทักษะด้าน Graphic/ออกแบบ Artwork ตาม Concep ศูนย

13-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์บัญชี 0-5 ปี ละเอียดรอบคอบ/กระตือรือร้น
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี (SAP)/MS.Office ได้

13-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย 25-30 ปี ป.ตรี วิศวฯโยธา บริหารงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี คุมงานก่อสร้าง อาคาร โรงงาน
 • มี กว. ใ้ช้ AutoCad/โปรแกรมพื้นฐานได้ เดินทาง ตจว.

13-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำรวจตลาด วางแผน/สนับสนุนงานขาย และสรรหาผู้ซื้อ
 • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ร่วมกำหนดกลยุทธ์กับการตลาด
 • มีรถยนต์ส่วนตัว เดินทางออกพื้นที่/ต่างจัดหวัดได้

10-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย ทัศนคติเชิงบวก
 • มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย/นิติกรรมสัญญามากกว่า 3 ปี
 • เข้าใจข้อกฎหมาย ประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี

10-Dec-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • เพศชาย 30-35 ปี ป.ตรี วิศวฯโยธา บริหารงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ทำแผนงาน ควบคุม ก่อสร้าง
 • มี กว. ทำแผนงาน แก้ปัญหางานก่อสร้างในสนามได้ดี

10-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ 7 ปี
 • มีประสบการณ์การใช้งานระบบ AX และ SAP ECC6
 • มีประสบการณ์ในการขึ้นระบบERP &เขียนโปรแกรมoptional

09-Dec-19

 

Applied