• ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ หรืออื่นๆ
 • ปสก. มาอย่างน้อย 3 - 5 ปี
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ หรืออื่นๆ
 • ปสก. มาอย่างน้อย 3 - 5 ปี
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience with agriculture industries
 • Marketing experience with Crop Protection
 • Marketing experience with seed

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Experience as Key Account Manager or Sales Manager
 • Strong in Ethical or Hospital Channel
 • Experience in Pharmaceutical, Healthcare industry

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Assistant Product Manager, Orthopedic
 • experience with medical device company
 • marketing experience

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Orthopedics
 • Clinical Specialist, Training Manager
 • People Management

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานประสานงาน , Internal Memo
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 25 - 35 yrs old/Male is preferred/Have Own Car
 • 2+ years of exp in chemical industry
 • Graduated Bachelor Degree of Chemical, Chemistry

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านการสรรหาพนักงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ใน กทม.ได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาพนักงาน
 • สรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ทันตามความต้องการของบริษัท

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Analyst
 • Financial Analyst
 • M&A

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage and grow customers to achieve sales targets
 • Develop good support with customers by visiting
 • Account management, Gather customers & market'info

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Joining with Professional Team
 • Mature W/ Strong Leadership/Organizational Skills
 • Able to Work Under Pressure & Meet Deadlines

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Must have solid CBT/Domestic Transport experience
 • Excellent Thai and English Communication skill
 • Ability to Travel throughout SE Asia

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree with 1 years experience
 • Good English skills and Maths
 • Having love,calm-minded children,not easily angry

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office , Express ได้
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Partnership
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Negotiation skills

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • engineering, IT, Computer engineer, sales
 • development, analysis, network, management
 • business, software, sales enngineer

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Multinational Company
 • Challenging Career Aspects
 • Attractive Growth Prospects

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance or Accounting Degree
 • At least 10 years relevant working experience
 • Familiar with US GAAP & SOX compliance

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • New Plant Startup in Map Ta Phut
 • Petrochemical Industry
 • Global Leading Company

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • Minimum 3 years in the OTA business is essential
 • Excellent command in English, both verbally
 • Good command of Microsoft Office applications

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age is over 26 years old.
 • Bachelor’s degree of Packaging Science
 • Familiar with Packaging material

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวะคอมพิวเตอร์
 • จรจาต่อรองและนำเสนอรวมทั้งปิดการขาย
 • เคยอยู่ในตำแหน่งงานซัพพอร์ท แล้วมีความสนใจงานขาย

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any related fields
 • 10 years working exp in Merchandise, Sourcing
 • Good command of Thai and English,computer literary

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Logistic & Transportation
 • Significant career growth opportunities
 • Innovative technology startup

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวะคอมพิวเตอร์
 • จรจาต่อรองและนำเสนอรวมทั้งปิดการขาย
 • เคยอยู่ในตำแหน่งงานซัพพอร์ท แล้วมีความสนใจงานขาย

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Explore & develop trade marketing acquisition
 • Attract the right prospective merchants
 • Create channel-specific acquisition programs

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • e-commerce, project management, project manager
 • product owner, project management operation, PM
 • PMO, SDLC, online, project

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Data Science, Big data analytic, Data Mining
 • Data Traceability, Data Heritage, Statistics
 • Basic Computer language, SQL, DATA ANALYSIS

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5 years experience in IT project management
 • Software development
 • Working knowledge in AGILE and Waterfall

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • ระบบ ISO
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in sales,MICE,Convention,Exhibition
 • Strong presentation, interpersonal, problem skill
 • Excellent communications and service-minded.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create 360 degree of TVC commercial ,marketing
 • Create effective advertisement through TVC,media
 • Monitor and control media production

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลการซื้อ-ขาย
 • ตรวจเช็คสต็อกสินค้า เก็บรวบรวมข้อมูลสต็อกสินค้า
 • ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai or foreigner, aged 30 – 40 years old
 • RETAIL or HORECA Business
 • Delivery, Cash & Carry Operation

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • เงินเดือน 18,000-30,000 บาท/เดือน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • International company
 • Meet people from all around world
 • Country Sales Representative

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales Engineer
 • Metering Pump
 • English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • t least 8 years' experience in Sales marketing
 • FMCG industry preferably in modern trade
 • Building and leading team using agile practice.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Retails Business
 • Finance Planning and Analysis
 • Strong in Analysis Business

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing Manager (Mid-level)
 • Agrochemical/ Chemical used in agriculture
 • Good Command of English /Interview in English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aftersales Service, Technical Sales Engineer
 • Food manufacturing, Mechanical and Electrical
 • Bangkok and Upcountry, Good benefits, English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Available to travel up countries
 • medical device
 • Hospital Channel

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Agriculture Product
 • Sales and Marketing
 • fertilizer

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales Manager
 • 5 to 6 years experience in the sales and marketing
 • Hotel Job

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Education
 • Finance Controller
 • CPA

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for Overseas Sales Marketing
 • Take Care and Maintain Existing Customers
 • Look for New Customers and Expand to New Countries

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied