• สรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ทันตามความต้องการ
 • ตรวจเช็คเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน
 • จัดทำสัญญาจ้าง เตรียมเอกสารประกอบสัญญาจ้าง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษา ม.ปลายหรือ ปวช ขึ้นไป
 • ประสบการณ์บริหารงานขายหรือผู้จัดการร้าน 3 ปีขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ ,มีความรับผิดชอบ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างเปิด-ปิดได้
 • ถ้าเคยผ่านงานขายกับบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา,การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาพนักงาน 1 ปี
 • อัธยาศัยดี คล่องตัวสูง และสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษา ม.ปลายหรือ ปวช ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บริหารงานขายหรือผู้จัดการร้าน 3 ปีขึ้น
 • โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษา ม.ปลายหรือ ปวช ขึ้นไป
 • ประสบการณ์บริหารงานขายหรือผู้จัดการร้าน 3 ปีขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ ,มีความรับผิดชอบ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านงานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 1 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร
 • ค่าคอมมิชชั่น

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ขายโทรศัพท์มือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร
 • ประจำร้าน jaymart สาขาอิมพิเรียลสำโรง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การเดินทางสะดวกติดรถไฟฟ้าMRTเพชรบุรี
 • บรรยากาศการทำงานดี
 • มีวันหยุดพิเศษ สิทธิลาวันเกิด

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C#, VB.Net, PHP, Java, Python
 • Web Programming
 • Working at Pathumtani

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in computer science.
 • Knowledge and experience of Unity 3D and C#.
 • 3 years of experience in the Game Industry.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขายและดูแลลูกค้า อย่างน้อย 1ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้คล่อง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Software Developer
 • Java, C#, Node, React, Javascript, PHP, Mobile
 • Up to 150,000 THB

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 160k /เดือน

Applied
 • .NET Framework,Adobe Photoshop,Adobe XD,Java scrip
 • Front-End Programming
 • Magento E-commerce

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master or Bachelor Degree in computer science
 • 7+ year experience in managing technical team
 • Strong organization and time management skills

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Programming (C/C++,SQL and etc.)
 • Good command of English
 • At least 3 years experience in Programming

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ฉลาด หัวไว ไหวพริบดี ทัศนคติดี มีความกระตือรือร้น
 • เคยทำกิจกรรมสมัยเรียนหรืองาน part-time ด้านขายปลีก
 • รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ กล้าคิด กล้าทำ กล้าทดลอง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Open mind
 • Flexible
 • Team work

21-Sep-20

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • Global Business
 • Exciting Projects
 • Good Remuneration Package

21-Sep-20

 

Applied
 • Degree or higher in any field
 • 5 years’ experience of Call Center or CS
 • Experience in Call Center/CS Team Management

21-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Front-end ;back-end
 • Html,css,react js,typescript,javascript,
 • Python,golang,php,nignx

21-Sep-20

THB45k - 120k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Web Development
 • Fullstack
 • Frontend Developer

21-Sep-20

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Interest in financial technology industry
 • Work on client implementation projects

21-Sep-20

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 1-10 years of experiences in programming
 • Basic command of written English

21-Sep-20

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Frontend, web developer, web dev
 • JavaScript, HTML5, NodeJs
 • RESTful API, CSS3

21-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Digital Marketing Talent, min 3 years experienced
 • Startup envirnoment, work with like-minded talent
 • We value leadership, creative, focus individual

21-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการขององค์กร
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP Framework
 • มีความรับผิดชอบต่อทีม และต่องานที่ทำ

21-Sep-20

 

Applied
 • C#.Net Core, MS SQL, MySQL
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • Mobile Responsive, Test case

21-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst

Krungsri Auto

กรุงเทพมหานคร

 • System Analyst
 • BTS Ploenchit
 • Mon-Fri 8.30-17.30

21-Sep-20

 

Applied
 • IT Function
 • Systems Analyst
 • Working experienced 2-3 Years

21-Sep-20

 

Applied
 • Web: React, Angular, Vue.js CMS: Wordpress
 • MOB: Flutter,React-Native,Kotlin,Swift,Objective-c
 • Back-End: NodeJS,Python,Java,C#.NET,Go,PHP,Ruby

21-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • Ability to communicate in English
 • Minimum 3-year experience in application support

21-Sep-20

 

Applied

Programmer specialist

CDG Group

ยานนาวา

 • programming with C# .Net or JAVA
 • customer requirements
 • Application development

21-Sep-20

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถออกพบลูกค้าได้

21-Sep-20

 

Applied
 • วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถออกพบลูกค้าได้

21-Sep-20

 

Applied
 • วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถออกพบลูกค้าได้

21-Sep-20

 

Applied
 • วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถออกพบลูกค้าได้

21-Sep-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 0-1 ปี

21-Sep-20

 

Applied
 • วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถออกพบลูกค้าได้

21-Sep-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ในด้านระบบงานบริหารค่าตอบแทน
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

21-Sep-20

 

Applied
 • วุฒิม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีการสื่อสารที่ดีในด้านทักษะการเจรจาต่อรอง

21-Sep-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Computer/Electronic Eng,Compter science or related
 • 0-3 years of experience in Web application
 • Basic skill in programming with C/C++, C#, JAVA.

21-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree from Fine & Applied Art
 • Basic level of English
 • 5 years’ experience in graphic design

21-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronic,Electrical,Computer Engineering
 • loT and network system, software design
 • Java for Android and Objective-C for iOS

21-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Dynamic AX
 • AX Programmer
 • AX Consult

21-Sep-20

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied