• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - เคมี และ จุลชีววิทยา
 • ติดต่อและประสานงานลูกค้า
 • ทำงานที่ LAB - พระรามสาม ซอย 59

05-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี
 • ทำงาน Overtime และ สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำงานในจังหวัดระยอง เขตบ้านฉาง

05-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

05-Jul-20

 

Applied
 • Degree in Chemical, Petroleum science
 • Fluent in both written and spoken English
 • Able to coordinate and motivate a team

05-Jul-20

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ทำงานในห้อง LAB
 • วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • ทำงานที่ห้อง LAB ของ SGS ซอยพระรามสาม 59

05-Jul-20

 

Applied
 • Renewable Energy
 • Solar Energy
 • Team work

04-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถคิดค้นสูตรเครื่องสำอาง
 • ปรับพัฒนาสูตรเครื่องสำอางได้
 • รู้จักสารประกอบ และ หน้าที่ของสารต่างๆ

03-Jul-20

 

Applied
 • ผู้จัดการบัญชี
 • บัญชี
 • Accounting Manager

03-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 • จัดซื้อ
 • Purchase

03-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี เฉพาะสาขา Food science
 • ใช้งานภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

03-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลงานในแผนก QC
 • ละเอียด รอบคอบ รอบรู้
 • มีทักษะการสั่งงานและการสื่อสารที่ดี

03-Jul-20

 

Applied
 • จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • เบี้ยขยันทุกไตรมาส ค่าครองชีพ 500 บาท/เดือน
 • โบนัส(ตามผลประกอบการ)

03-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Tank Design Engineer
 • Tank Engineer
 • Design Engineer

03-Jul-20

 

Applied
 • ดูแลและรายงานการตรวจนับสต๊อกสินค้า
 • วางแผนงานด้านสต๊อกสินค้าให้สอดคล้องกับการขาย
 • มีความเป็นผู้นำ ละเอียดรอบคอบ

03-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีบุคลิกภาพดีฉะฉาน ละเอียดรอบคอบ ใจเย็น
 • มีทักษะด้านภาษาที่สอง
 • เดินทางไปดูงานต่างประเทศได้

03-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

03-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor degree of science in chemistry Only
 • Chemistry
 • ประสบการณ์ด้านงานควบคุมคุณภาพด้านเคมี

03-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โรงงาน
 • หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
 • QA Supervisor

01-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เคมี
 • มีทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์

01-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขา เภสัชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
 • มีประสบการณ์การพัฒนาสินค้า Premix

01-Jul-20

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ขยันซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบสูง
 • ไหวพริบปฏิภาณดีมีความเป็นผู้นำ

30-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มาตรฐานวิศวกรรม Mechanical Engineering
 • Professional Maintenance Equipment Reliability
 • Preventive Maintenance Process Utility

30-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดีมาก
 • สามารถเดินทางและพักต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

30-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุ 32-40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน/โรงงาน 7 ปีขึ้นไป

30-Jun-20

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • R&D/ Product Development / Application Development
 • Packaging Business
 • Ratchaburi based

29-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาMechanical Engineering
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสาร P&ID

29-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านสรรหาว่าจ้าง 1 ปีขึ้นไป

29-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree / PhD.Chemistry
 • Execute and plan to conduct material
 • Experience: More 3 Years

29-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years Experience in Sales position
 • Age 25-35 years
 • ability to use the Personal Computer

29-Jun-20

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ธุรการ

29-Jun-20

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Sinsakhon Industrial Estate
 • Report to Managing Director (Indian)
 • CWA, BRC, Halal, ISO12647, ISO9001, ISO140001

26-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • **ต้องพิมพ์สัมผัสได้**
 • **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**
 • **สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

25-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ (พิจารณาพิเศษ)
 • ขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

25-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ , อายุ 35-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานโรงงาน อย่างน้อย 7 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านเคมีภัณฑ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

25-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • chemical
 • pharmaceutical
 • quality control

12-Jun-20

 

Applied