• วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง/เคมี
 • ประสบการณ์งานขายสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมวัตถุดิบ

17-Mar-20

 

Applied
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

17-Mar-20

 

Applied
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

17-Mar-20

 

Applied
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

17-Mar-20

 

Applied
 • มี CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • (Publicly Accountable Entities-PAEs)
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง

17-Mar-20

 

Applied
 • Coal analysis
 • Elaborate, reliable in lab skill
 • water analysis

17-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี /โท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ R&D 3 ปี ในอุตสาหกรรมอาหารเครื่่องดื่ม
 • ประสบการณ์เครื่องดื่มจะพิจารณาพิเศษ

17-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้ความ้เข้าใจในการควบคุมงานวิเครคุณภาพ

17-Mar-20

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรม การจัดการ
 • มีประสบการณ์บริหารงานขาย 10 ปี
 • การขายให้กับองค์กรภาคธุรกิจ Business-to-Business

13-Mar-20

 

Applied
 • Project Engineer
 • EPC Project
 • Construction

12-Mar-20

 

Applied