• ประสบการณ์ด้านการสื่อสารการตลาด Digital Marketing
 • วิเคราะห์คำนวณตัวเลขได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์
 • สถานที่ทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
 • เงินเดือนและสวัสดิการดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน

Applied
 • การศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
 • ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมาย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เคยบริหารโรงงานสี หมึก โรงพิมพ์ โรงกระดาษ 5 ปี
 • มีผลงานด้านการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพ PI,CR,QC
 • ประจำโรงงาน กม 53 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โรงงาน
 • หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
 • QA Supervisor

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 1-10 ปี
 • ใช้งาน Word, Excel ได้
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • ประสบการทำงาน 3-5ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong understanding of vmWare
 • Windows Server Environment
 • Network

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มี CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • (Publicly Accountable Entities-PAEs)
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Chemical, Petroleum science
 • Fluent in both written and spoken English
 • Able to coordinate and motivate a team

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering in related field
 • Excellent skill in Auto CAD
 • ASST. MANAGER/ MANAGER - ENGINEERING

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Minimum 3-5 years of experiences
 • ASST. MANAGER/ MANAGER – PROCUREMENT

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality management system (QMS)
 • Experiences as a QA in Automotive industry
 • ASST. MANAGER / MANAGER – QUALITY

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • ASST. MANAGER/ MANAGER – TECHNICAL SALES
 • experiences in automotive, Air condition

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASST. MANAGER/ MANAGER - TOOLING
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Responsible for overall tooling inventory

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HRM, manage all Human resource management
 • Bachelor’s degree or higher in Human resource
 • ASST. MANAGER/ MANAGER – HR &ADMIN

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • ละเอียดรอบคอบ ใจเย็น รับฟังเพื่อปรับใช้และปรับปรุง
 • มีทักษะด้านภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพดีฉะฉาน ละเอียดรอบคอบ ใจเย็น
 • มีทักษะด้านภาษาที่สอง
 • เดินทางไปดูงานต่างประเทศได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Chemical, Petroleum science
 • Fluent in both written and spoken English
 • Able to coordinate and motivate a team

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ทำงานในห้อง LAB
 • วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • ทำงานที่ห้อง LAB ของ SGS ซอยพระรามสาม 59

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
 • สามารถให้คำปรึกษา และเข้าใจบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years Experience in Sales position
 • Age 25-35 years
 • ability to use the Personal Computer

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ธุรการ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Shift Leader/หัวหน้ากะ

Thai Biogas Energy Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ : 2-3 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : อย่างน้อย 5 ปี สำหรับวุฒิปวช./ ปวส.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความตั้งใจอยากทำงานขาย
 • รายได้รวม 40,000-50,000 บาท ขึ้นกับประสบการณ์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีทักษะในการสื่อสาร โต้ตอบ และแก้ปัญหาได้ดี
 • ทักษะการขาย การตลาด
 • ระบบ Water and Waste,Water Treatment,Recycle Water

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประจำสาขากิ่งแก้ว (สมุทรปราการ)
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • ขับรถยนต์ได้/มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • warehouse
 • logistic
 • electronic warehouse

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Manager
 • IT
 • Information Technology

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ค่าครองชีพ 500 บาท/เดือน
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • ประกันกลุ่ม

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - เคมี และ จุลชีววิทยา
 • ติดต่อและประสานงานลูกค้า
 • ทำงานที่ LAB - พระรามสาม ซอย 59

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Chemist
 • LAB Staff
 • Laboratory

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - เคมี และ จุลชีววิทยา
 • ติดต่อและประสานงานลูกค้า
 • ทำงานที่ LAB - พระรามสาม ซอย 59

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ทำงานในห้อง LAB
 • วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • ทำงานที่ห้อง LAB ของ SGS ซอยพระรามสาม 59

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Chemical, Petroleum science
 • Fluent in both written and spoken English
 • Able to coordinate and motivate a team

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years of Sales & Marketing / Production / QA QC
 • Have a car and Driver license
 • Food Science / Chemistry

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผลตอบแทนสูง
 • ทำงานกับขึ้นตรงกับผู้บริหาร
 • อัตราความก้าวหน้าสูง

23-May-20

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • วุฒิ ป.โทด้านเภสัชศาสตร์ หรือ วท.ม. ที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิ ป.ตรีด้านเภสัชศาสตร์ หรือ วท.ม. ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานในกรุงเทพฯได้

23-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ภาคโรงงาน
 • ระสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ด้านการบริหารงานจัดซื้อ
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

23-May-20

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส เครื่องมือวัด วัดคุม เมคคาทรอนิกส์
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ ปิโตรเคมี

23-May-20

 

Applied
 • Degree in Chemical, Petroleum science
 • Fluent in both written and spoken English
 • Able to coordinate and motivate a team

23-May-20

 

Applied
 • นิคมบางปู
 • ภาษาญี่ปุุ่น
 • จบด้านเคมีหรือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสีย้อม

23-May-20

 

Applied
 • Mechanic Design Engineer
 • Mechanic Design
 • Design Engineer

23-May-20

 

Applied
 • การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบงานก่อสร้าง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในระบบ ISO 9001

23-May-20

 

Applied