• เพศ ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ปสก.10ปี ขายกลุ่มสุขภัณฑ์ กระเบื้อง วัสดุก่อสร้าง
 • ค่าตอบแทนตามประสบการณ์ &สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร

16-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Business Administration
 • Experiences in Human resource management
 • Good command of English (Speaking/Reading/Writing)

15-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี หรือ โท สาขาการเงิน, บัญชี
 • การออกหุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน และตราสารทางการเงินต่างๆ
 • การจัดหาเงินกู้โครงการ

15-Sep-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 10 years' experience in sales in the financial
 • Conversational low of English in reading,writing

15-Sep-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • More than 5 years of total accounting experience
 • Knowledge in AR (Credit Control), GL
 • Accounting software: Navision (a must requirement)

15-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความเป็นผู้นำ
 • เคยทำงานสำนักงานตรวจสอบบัญชี หรือ ตลาดหลักทรัพย์
 • สามารถวิเคราะห์รายการบัญชีได้และมีความรู้ด้านภาษี

15-Sep-20

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • Bachelor's Degree
 • Working experience in Plastic injection line
 • Can solve issue about defective products

15-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Engineering Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor in Civil Engineering
 • Have Fellow Engineering License
 • 8 Years Experience in High-Rise Construction

15-Sep-20

 

Applied
 • 5-10 years’ experience in manufacturing accounting
 • Degree or higher in Accounting
 • Good management skill

15-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Accounting Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Buriram Sugar Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • สอบทานรายงานทรัพย์สินถาวรของบริษัท
 • สอบทานการตั้งหนี้และการบันทึกค่าใช้จ่าย
 • สอบทานการตั้งหนี้ลูกหนี้และบันทึกรายได้

15-Sep-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ 8 ปีขึ้นไป ในสายงานออกแบบ
 • ระดับผู้ช่วยผู้จัดการหรือผู้จัดการไม่น้อยกว่า 3 ปี

15-Sep-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์โดยตรงจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

15-Sep-20

 

Applied
 • งานราชการ , งานรัฐวิสหากิจ, งานธนาคาร
 • IT Risk ,IT Security , IT Audit เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,

14-Sep-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ด้านเครื่องสำอาง/อาหารเสริม

14-Sep-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์, มีความละเอียดรอบคอบ
 • บัญชีโรงงาน

14-Sep-20

 

Applied
 • Good command English
 • Good in systems
 • Problem solving

14-Sep-20

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Visit customers to identify needs,resolve problem
 • Have car and able to drive
 • Good command in English

14-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher
 • At lest 6 years experience
 • Strong service mind

14-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการบริหาร การจัดการ
 • ประสบการณ์ดูแลการขายในช่องทาง MT/OMT
 • มีความเข้าใจในธุรกิจ สภาพการตลาด ช่องทางจัดจำหน่าย

14-Sep-20

 

Applied
 • 5 years experience in Warehouse Management
 • Good command in English and MS.Office
 • Analysis thinking, People management

14-Sep-20

 

Applied
 • Global high-tech company where employee wellbeing
 • We encourage our employees to be bold & innovative
 • Competitive salary, benefits & safe environment

14-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • marketing, economic, E-retailer
 • E-Commerce Platform, Shopee, Lazada
 • E-Commerce, Online, Digital Markerting

14-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in HRD or related fiel
 • Experience in Learning & Development
 • Excellent command of English

14-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in Full set Accounting
 • From Manufacturing only
 • Costing, factory closing, etc.

14-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปวช.
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดี และรักงานบริการ

14-Sep-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านธุรการหรือบริหารจัดการอาคาร
 • มีความเป็นระบบระเบียบ และมีความคิดเชิงกลยุทธ์

14-Sep-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ/วิเคราะห์รายงานงบการเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Activity Base Costing
 • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้

14-Sep-20

 

Applied
 • 3-7 years working experience
 • Bachelor's degree in Logistics, Supply Chain, Ware
 • Warehouse Management.

14-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อหาผู้มีความต้องการใช้สินเชิ่อ
 • ประสบการณ์ 7-10 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • ป.ตรี-โท สาขาอสังหาริมทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การเงิน

14-Sep-20

 

Applied
 • ต้องมี license ผู้จัดทำบัญชี
 • ต้องมีประสบการณ์บัญชีและปิดงบการเงิน
 • สามารถทำงานที่ปากช่อง นครราชสีมาได้

14-Sep-20

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • มีประสบกาณ์ทำงานบัญชีไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • เคยผ่านงาน BOI จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรม Express ได้

14-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานประจำทำ 6 วัน จันทร์ - เสาร์ ขยัน ซื้อสัตย์
 • อนุปริญญาขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับจักรยานและอะไหล่
 • ขับรถได้มีใบขับขี่ มีสวัสดิการประกันสังคม

13-Sep-20

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's degree
 • At least 7 years of experience as system
 • 4 yrs experience in Windows Systems

13-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Business, Marketing
 • 5 years as Freight Forwarding (SEA and AIR)
 • Proficient in Business Development

13-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accountancy or completed professional
 • 4-5 years of post graduate accounting BTS พระโขนง
 • Fluent in English (Spoken and Written) ทำงาน จ-ศ

11-Sep-20

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอาคาร
 • assistant building manager
 • Building Management

11-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good sales/selling and communications skill.
 • Good team management skills.
 • Fluent Spoken and Written English.

11-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านการขายต่างประเทศ 5 ปีขึนไป
 • มีทักษะความเป็นผู้นำและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

10-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถจูงใจให้พนักงานทำงานได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ในการทำ CSR ชุมชนรอบโรงงาน

10-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หยุดเสาร์-อาทิตย์
 • เบิกเครื่องสำอางใช้ฟรี
 • Cosmetic

10-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Highly organised,Data driven with analytical skill
 • To track competitor’s activities, market movement
 • Business Development Manager

10-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

09-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Tenant, Tenant Service, ร้านค้าสัมพันธ์, ผู้เช่า,
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ, ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้า
 • Tenant Relation, Leasing

09-Sep-20

THB45k - 55k /เดือน

Applied