• วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

27-May-20

 

Applied
 • รักการบริการการขาย
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • รับประกันการบริการลูกค้าที่ดีที่สุด

27-May-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • คีย์ข้อมูลเข้าระบบบัญชีด้วยโปรแกรม Express
 • งานด้านระบบบัญชี การเงิน ต่างๆ
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Accounting, CPA is favorable
 • 15 years’ experience in hotel industries
 • Advance in accounting and tax

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Facebook ads optimize
 • เขียนคอนเทนต์โฆษณา Facebook ได้ดี
 • Project manager mindset / Can-do attitude

27-May-20

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • iOS & Android Developer
 • 2-3 years or more experience
 • Able to Onsite in Bangkok (MRT/BTS line)

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software Tester / Automate Tester / Junior Tester
 • ์New graduate are welcome
 • Able to onsite in Bangkok (BTS/MRT line)

27-May-20

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • กำกับ ดูแลการจัดทำบัญชีประเภทต่าง ๆ ได้
 • ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
 • จัดทำงบการเงิน และงบทดลองให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

27-May-20

 

Applied
 • Opportunity to create the new project initiatives
 • Ability for international exposure
 • Work location at BTS Siam

27-May-20

 

Applied
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือเทียบเท่า
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • เงินเดือน: Negotiable

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial planner
 • FA, Financial advisor
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน

27-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาชา การบัญชี การเงิน
 • ทำงานทางด้านการเงิน Invoice และ เอกสารอื่นๆ
 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

27-May-20

 

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การจัดการบัญชีหรือการเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

27-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี บัญชี, การเงิน, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ
 • มีค่าภาษาเพิ่ม 5,000 (TOEIC550)

27-May-20

 

Applied
 • จัดทำบัญชีภาษีซื้อ/ขาย
 • จัดทำ/ตรวจสอบ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.1/3/53
 • จัดทำบัญชีลูกหนี้

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เรียนรู้เร็ว
 • เก่ง MS office
 • ทำงานละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ

27-May-20

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบัญชี ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

27-May-20

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Treasury Operations, Bond, Derivative, Investmet
 • Investment Operations
 • Derivatives, Fixed income transactions.

27-May-20

 

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ หรือภาษาที่ 2
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง พร้อมใบขับขี่

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preferred a strong background in Auditing.
 • Minimum 8 years of experience in accounting
 • IFRS

27-May-20

 

Applied
 • อายุ 28-35 ปี ปริญญาตรี สาขาบัญชี มี CPA ใช้ SAP
 • ประสบการณ์สอบบัญชี/รายงานเชิงบัญชีบริหาร 5 ปีขึ้น
 • เข้าใจระบบบัญชี,ภาษี มีไหวพริบ เรียนรู้/เข้าใจง่าย

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years of experience in Accounting/Financial rol
 • Bachelor’s degree in Accounting or related fields.
 • Good command of English

27-May-20

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประชาสัมพันธ์งานด้านการขาย และการตลาด
 • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
 • มีความมุ่งมั่น และกระตือรือร้นในการทำงาน

27-May-20

 

Applied
 • รวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์สถานะทางการเงิน เพื่อวางแผนการเงิน
 • วิเคราะห์เศรษฐกิจ และการลงทุน

27-May-20

 

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

27-May-20

THB20k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, สถิติ
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบสารสนเทศหรืองานด้าน IT
 • สามารถทำงานในเชิงวิเคราะห์และให้เหตุผลในการอธิบาย

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PL/SQL, Android & IOS, PHP , Vue, Nuxt.js
 • OS & Database – Oracle, Nginx, MySQL
 • IT Developer, Ecommerce, Bonus

27-May-20

 

Applied
 • Degree with excellent educational background
 • Non-experienced is welcomed.
 • Excellent analytically and problem solving skills

27-May-20

 

Applied
 • งานบัญชีต่างประเทศ
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศ

27-May-20

 

Applied
 • ปวส. ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคารเศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์การเงินจะพิจารณาพิเศษ
 • วิเคราะห์การเงิน จัดทำ Business Plan

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบกาาณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปิดบัญชีได้
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

27-May-20

 

Applied
 • ผู้บริหารระดับสูง
 • ผู้บริหารรุ่นใหม่
 • เตรียมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์งานบัญชีจะพิจารณาพิเศษ
 • จัดทำและจ่ายเช็ค ออกหนังสือรับรองการหักภาษี

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00
 • มีความรู้ด้านกลต.,SET,ตลาดหลักทรัพย์
 • สวัสดิการดี รายได้ดี

27-May-20

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
 • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
 • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

27-May-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วางแผนจัดหาแหล่งรายชื่อลูกค้า
 • มีความมุ่งมั่น และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • อัธยาศัยดีในการพบปะผู้คน

27-May-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในสำนักงานบัญชีอย่างน้อย 3ปี
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการ
 • มีความกระตือรือร้น และการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน, บัญชี และการจัดการ
 • เงินเดือน:40K – 50K / ทำงานวันจันทร์-ศุกร์

27-May-20

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดทำงบการเงิน
 • ควบคุมงานบัญชีและการเงินทั้งหมด
 • บริษัทกำลังขยายกิจการ

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied