• การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel
 • ประสบการณ์ 5-7 ปี

22-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years experience in treasury
 • understand exchange rate
 • working coordinator with internal and external

22-May-20

 

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • พัฒนาความเป็นผู้นำผ่านการลงมือทำจริง
 • ร่วมงานกับผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพจากหลายประเทศ

22-May-20

 

Applied
 • PDN 3, PND 53, PND 2, ภงด., เงินสดย่อย,
 • บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้
 • Patty cash expense, Cash advance and Staff expense

22-May-20

 

Applied
 • finance, accounting, and taxation
 • Lead the entire control team
 • be highly analytical and highly organized

22-May-20

 

Applied
 • สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
 • ประสบการณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ 8 ปี

22-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production Planning Manager
 • SAP
 • CNC กลึง ตัด พับ ม้วน งานโลหะ/เหล็ก เชื่อม

22-May-20

 

Applied
 • 10 - 15 years of exp. in Finance and Accounting
 • Good financial analysis and leadership skills.
 • Good command of written and spoken English

22-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านผู้จัดการการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • การจัดทำ Cashflow , การวางแผนรับ - จ่ายเงิน
 • ดูแลควบคุมติดตาม ติดต่อ เจรจาลูกหนี้,เจ้าหนี้

21-May-20

 

Applied

Account Department Manager

Kitzcho International Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ประสบการณ์ด้านผู้จัดการบัญชี 6 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีอากร
 • มีประสบการณ์ขึ้นระบบ ERP เช่น SAP, Oracle

21-May-20

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานภายในร้าน
 • ประสบการ์ 5-10 ปี
 • มีประสบการณ์ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการร้านมาก่อน

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 26-37 จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้ Ms. office และโปรแกรม SAP ได้เป็นอย่างดี
 • พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-May-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานบัญชีต้นทุนมากกว่า 5 ปี
 • มีความคิดอย่างเชิงรุกและมีความคิดในด้านบวก
 • ใช้โปรแกรม SAP ได้

21-May-20

 

Applied
 • บัญชีด้านต้นทุน
 • บัญชีบริหาร
 • บัญชีการเงิน

21-May-20

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องหลักการบัญชี ภาษี และการควบคุมบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการจัดทำงบการเงินสำหรับผู้บริหาร
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

21-May-20

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมบัญชี
 • ใช้โปรแกรม Forward Xpress ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบข้อมูลด้านบัญชี
 • ปิดบัญชี
 • งบประมาณ

21-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหาร
 • มีประสบการณ์งานนักลงทุนสัมพันธ์
 • มีความละเอียดรอบคอบ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี /โท การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหาร
 • มีประสบการณ์งานนักลงทุนสัมพันธ์
 • มีความสามารถในการนำเสนอ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

21-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
 • มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ตลาดทุนได้
 • มีประกาศนียบัตร ทางด้านการเงิน CISA, CFA

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำและนำเสนอบทวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
 • นำเสนอบทวิเคราะห์ภาวะแนวโน้มธุรกิจอุตสาหกรรมภาพรวม
 • จัดทำข้อมูลทางการเงินเบื้องต้น

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Role of Accounting Function.
 • Experience in Accounting field more than 5 years.
 • Be able to work under pressure.

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ผู้จัดการบัญชี 3 - 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องการขนส่ง Logistic
 • มีความรู้กฎหมาย ภาษีทางขนส่ง พิจารณาเป็นพิเศษ

21-May-20

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เงินเดือน 65-75 k
 • เป็นบริษัทลูกของ TNR
 • ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

21-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร บัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการลงทุน และผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • บริหารทีมขายผลิตภัณฑ์การลงทุน

21-May-20

 

Applied
 • Online media sales executive (Junior - Senior)
 • Experience in ads/publishing B2B sales pitch
 • Well-understood of fast paced environment

21-May-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Assistant Accounting Manager
 • ตรวจสอบบัญชี
 • ผู้สอบบัญชี

21-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถปิดงบการเงินได้

21-May-20

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Detailed oriented and skilled accountant
 • Flexible work hours and schedule
 • Happy and easy work environment

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree
 • Excel Formula skill
 • Accounting Skill

21-May-20

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or Master's Degree in Accounting
 • 10-15 years experience in finance and accounting
 • At least 5 years of experience in management

21-May-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
 • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
 • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-May-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Assistant Accounting Manager

J Ventures Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • AR , AP , GL
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • คุ้นเคยกับระบบ Oracle

21-May-20

 

Applied
 • Good communication in English
 • experience in Implementation IT Eenterprise system
 • Good skills in project management and coordination

21-May-20

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • บริษัทมีความมั่นคง
 • มีค่าล่วงเวลา โบนัส มีการปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี
 • มีสวัสดิการให้พนักงานและครอบครัว

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 years experience in the capital market/ Bank
 • Operation Management skill
 • Bachelor Degree in Finance

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Derivative trading
 • Holder of Equity and/or Derivative Licensees
 • Degree in Finance ,Economics,Engineering

21-May-20

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 2 – 3 ปี
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

21-May-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปริญญาขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word
 • หากสามารถด้านภาษาอังกฤษได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

21-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ใช้โปรแกรม ERP ได้
 • หยุดเสาร์-อาทิตย์

21-May-20

 

Applied
 • ดูแลงานการด้านการเงิน
 • ทำรายการรับจ่าย
 • รับผิดชอบงานกับหัวหน้าฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, การตลาด
 • มีความกระตือรือร้น, รักในงานด้านบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Single license

21-May-20

 

Applied
 • ขยายฐานลูกค้าสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
 • วิเคราะห์ และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัต
 • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้าในความดูแล

21-May-20

 

Applied
 • ขยายฐานลูกค้าสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
 • วิเคราะห์ และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัต
 • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้าในความดูแล

21-May-20

 

Applied
 • ขยายฐานลูกค้าสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
 • วิเคราะห์ และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัต
 • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้าในความดูแล

21-May-20

 

Applied
 • ขยายฐานลูกค้าสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
 • วิเคราะห์ และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัต
 • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้าในความดูแล

21-May-20

 

Applied
 • Drafting and reviewing contracts
 • Being responsible for all aspects of legal
 • Advising on legal and regulatory matters

21-May-20

 

Applied