• วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ยุทธศาสตร์
 • งบประมาณ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Branch Manager
 • Store Manager
 • Office Manager

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.,ปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ทำเอกสารรายรับ-รายจ่าย
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิเคราะห์การลงทุนโครงการ เพื่อให้ผลตอบแทนต่อบริษัท
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านการวิเคราะห์การเงิน
 • วิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • campaigns on marketplace channels
 • E-Commerce and Marketplace
 • Marketing and sales, social media

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Performance report
 • financial analysis
 • projection

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน
 • จัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือ การเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาด้านบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย 8 ปีขึ้้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Audit

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • MEAN (Node.JS, Angular, Express &MongoDB) stack.
 • In depth knowledge of NodeJS, ExpressJS and Angula
 • UI specific frameworks like Bootstrap

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • In depth knowledge of Dart
 • Building interactive mobile applications
 • Knowledge of native mobile development concepts

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintain infrastructure of Big Data platform
 • Design / Develop ETL, Data Model and Dashboard
 • min 5 yrs exp in enterprise-wide BI/data warehouse

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรชุมชน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การเงิน
 • finance
 • แลกเปลี่ยน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป ด้านบัญชีโดยตรง
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • ผลตอบแทนต่อการขายสูงที่สุด
 • โอกาสร่วมงานกับสถาบันการเงินระดับโลก

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ความชำนาญ ด้านบัญชี การเงิน ด้านภาษีอากร
 • สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำปี ได้
 • มีความละเอียดรอบคอบซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ความชำนาญ ด้านบัญชี การเงิน ด้านภาษีอากร
 • สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำปี ได้
 • มีความละเอียดรอบคอบซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้าน Computer Science, สถิติ , MIS
 • มีความสนใจทางด้าน Data Analytics
 • Python , R หรือ Power BI

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-48 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Development
 • Business Strategy
 • Project Development

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR position with challenging tasks
 • Working with young and dynamic team
 • competitive salary,focus on personal development

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี ด้านภาษี เป็นอย่างดี 3-10 ปี
 • ใช้ Excel Access

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance Officer
 • การเงิน
 • บัญชี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการฝ่ายการเงิน 5 ปี
 • บริษัท ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Budget, งบประมาณโครงการ
 • วิเคราะห์การเงิน
 • สรุปและจัดทำรายงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing
 • Leasing
 • Sales

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาทางการเงินหรือใกล้เคียง
 • มีLicenseเจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์,ตลาดอนุพันธ์
 • รักการทำงาน รักงานบริการ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Actuarial ,Valuation
 • Good benefit provide
 • Lead Special Project team

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • investment & financial analysis
 • project feasibility study-financial model
 • merge & acquisition

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์จัดซื้ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีความรู้การใช้ระบบ SAP

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fresh graduates are welcome
 • TOEIC Score ไม่ต่ำกว่า 750
 • GPA ไม่ต่ำกว่า 3.0

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ตรงด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานจากธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและการเจรจาในระดับดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 36 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักงานขาย รักงานบริการ
 • wealth management
 • วางแผนทางการเงินและการลงทุน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • marketing
 • english
 • service

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • sale
 • payroll
 • relationship

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Monitor the performance IT applications
 • Preventive maintenance activities for application
 • MS SQL server,Mobile application,IIS,Apache,JBOSS

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี,โท สาขาการตลาดและสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี บัญชีต้นทุน
 • มีประสบการด้านการบัญชี 8-10 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • OA Supervisor
 • Collection
 • สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ/การตลาด/การจัดการ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบและสำรวจพื้นที่ที่นำเสนอขาย
 • วุฒิปริญญาตรี ,โท สาขา บริหารธุรกิจ ,การตลาด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความระเอียด รอบคอบ
 • มีประสบการณ์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี / โท
 • สาขาการเงิน , ประสบการ์ณ 3 ปี ขึ้นไป, MS Office
 • มีความรู้ความเข้าใจ Project Feasibilty Study

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • budget management
 • Reconcile
 • CAPEX/OPEX

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
 • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
 • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied