• ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 10 – 15 ปี ขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี
 • ปริญญาตรี มีประสบการทำงาน 2-3ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน ตามเเต่ตกลง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วางแผน/ออกแบบหลักสูตร เป็นวิทยากร
 • ดูแลการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเรื่องผลิตภัณฑ์ILP
 • ฝึกอบรมให้กับตัวแทนและผู้ขายในทุกช่องทาง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บัญชี
 • ร้านอาหาร
 • มีประสบการณ์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป (สามารถต่อรองได้)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป ด้านบัญชีโดยตรง
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีรวดเร็วตรงประเด็นชัดเจน
 • วิเคราะห์แก้ไขปัญหาติดตามงานได้ถูกต้องและรวดเร็ว
 • บริหารทีมงานและผู้รับเหมาก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้สื่อ social media
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • รักความก้าวหน้า พร้อมที่จะเติบโตในอาชีพการงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ปิดงบการเงิน 3-5ปี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผจก.บัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • ร่วมงานกับทีมงานศักยภาพสูง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างในการติดต่อประชาสัมพันธ์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
 • ชอบบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
 • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
 • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี คนไทยนับถือศาสนาพุทธเท่านั้น
 • ปริญญาตรี ใช้โปรแกรมบัญชี expressได้ ทำธุรการบัญชี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ เบี้ยประจำปี ทำประกันสังคม

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟังพูด อ่านแล
 • ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
 • ความสามารถในการประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกอง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซื่อสัตย์ สุจริต ไว้ใจได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ ใส่ใจในการทำงาน
 • ทำงบการเงินได้ ปิดงวดบัญชีได้

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ด้านบัญชีนิติ
 • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร,ตรวจสอบงานได้ทุกระบบ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบริการ สปา หรือโรงแรม
 • ผ่านงานการเป็นหัวหน้างานด้านงานบุคคลทั้งระบบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานแบบมีระบบสร้างทีมได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน
 • จัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage Design/Website/Campaign/Touch Point/UXUI
 • analyze web performance/co-operation in mkt team
 • At least 3 years of direct experience for role

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชื่นชอบการขาย
 • มองหาความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการพัฒนาตนเอง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และไม่มีประสบการณ์ทำงาน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การเงิน
 • การบัญชี
 • Manager

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านปิดบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 5 ปี
 • ตรวจสอบ/วิเคราะห์/ปิดงบประจำเดือน/งบปี/งบการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านยานยนต์ อย่างน้อย 5 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 ปี
 • ปวส. และ ป.ตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น Microsoft Offices

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • ปิดงบ วิเคราะห์งบ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Assistant Vice President
 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • อสังหาริมทรัพย์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4 years of accounting experience
 • Bachelor's degree in Accounting
 • CPD License is advantage

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project management and process improvement
 • Work location at BTS Siam
 • Opportunity to run new initiative projects

21-Feb-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ตรงด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานจากธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต

21-Feb-20

 

Applied
 • ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศว เครื่องกล, อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์งานขายสินค้าอุตสาหกรรม

21-Feb-20

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ป.ตรี
 • เงินเดือน+คอมมิชั่น+โบนัส(ตามผลประกอบการ)+อื่นๆ
 • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานบัญชีั
 • งานการเงิน
 • งานเอกสารด้านรับ-ด้านจ่าย

21-Feb-20

 

Applied
 • Near BTS Saladaeng / MRT Silom
 • Attractive Salary & Benefits
 • Supportive & Friendly Team

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • graphic, motion graphics
 • Photoshop
 • Adobe Premiere, After Effects, Adobe Illustrator

21-Feb-20

 

Applied
 • พนักงานประจำ, บริษัทมั่นคง, สวัสดิการดี
 • ทำงานอาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
 • เดินทางสะดวก (MRT, BTS, เรือ)

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน, บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจกองทุนรวม

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree – Master’s Degree
 • Minimum 4 years’ experiences
 • TOEIC score = 600

21-Feb-20

 

Applied
 • ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า
 • สินเชื่อ SME
 • พื้นที่ จ.ภูเก็ต

21-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Web Development 1-2 ปี
 • PHP Programming Web Developer
 • Wordpress Drupal Moodle

21-Feb-20

 

Applied
 • ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า
 • สินเชื่อ SME
 • พื้นที่ พัทยาใต้

21-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน ESG, SD, DJSI อย่างน้อย 3 ปี
 • จบปริญญาโทด้านการเงิน, สถิติ, บริหารทรัพยากรบุคคล
 • TOEIC 700 ขึ้นไป

21-Feb-20

 

Applied
 • 1-3 years work experience
 • System Analyst
 • 18 Benefit / Bonus / Salary based on experience

21-Feb-20

 

Applied
 • IT Project / UAT / Quality assurance
 • Salary increase / Training scheme / Flexible Time
 • 18 Benefit / Bonus / Salary based on experience

21-Feb-20

 

Applied
 • 1-3 years work experience
 • Network and Security
 • 18 Benefit, Bonus, Salary based on experience

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Enterprise Architecture
 • planning strategy bank
 • solution architect

21-Feb-20

 

Applied
 • Corporate Sustainability Strategy ,CSR activities
 • CSR partners, Media & PR, Communities, Stakeholder
 • Drive Sustainability mindset across organization

21-Feb-20

 

Applied
 • A minimum of 7 years of experience
 • Professional Accounting or Financial Management
 • Experience of working in an international enviro

21-Feb-20

 

Applied