• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน ISO อย่างน้อย 3 ปี
 • ผ่านการอบรม ISO9001:2015

19 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านหมึกพิมพ์/สี/สารเคลือบผิว
 • มีประสบการณ์ R&D 3 ปี ขึ้นไป
 • มีไหวพริบทักษะในการคิดค้น ดัดแปลงการผสมสีเบื้องต้น

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เคยบริหารโรงงานสี หมึก โรงพิมพ์ โรงกระดาษ 5 ปี
 • มีผลงานด้านการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพ PI,CR,QC
 • ประจำโรงงาน กม 53 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรยุค 4.0 ใช้สื่อ online เป็น
 • มีเงินเดือนและ Incentive
 • มีความมุ่งมั่น ใจรักบริการ โน้มน้าวคนเก่ง

05-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?