• วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในงานอย่างเป็นระบบ
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปี
 • สวัสดิการ ประกันสังคม อุบัติเหตุกลุ่ม

01-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนตามตกลง และประสบการณ์
 • ทำงานวันจันทร์ -วันศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
 • มีประสบการณ์ด้าน กันซึมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

01-Aug-20

 

Applied
 • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์
 • เงินเดือนตามตกลง
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

01-Aug-20

 

Applied
 • วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในงานอย่างเป็นระบบ
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปี
 • สวัสดิการ ประกันสังคม อุบัติเหตุกลุ่ม

01-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?