• มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้และแก้ไขปัญหาได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

17-Sep-20

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
  • นำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ การจัดลำดับการทำงานได้ด
  • เพศหญิงหรือชายอายุไม่เกิน 35 ปี
  • น้ำเสียงที่ชัดเจน พูดจาดี, ทัศนคติในการทำงานดี

15-Sep-20

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?