• การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและ ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับงานขาย

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • มีประสบการณ์ด้าน HR Recruitment 2-5 ปี
  • มี Service Mind

17-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?