• จบปริญญาตรีในสาขา IT หรือ Computer Engineer
  • มีประสบการณ์ 1-3 ปีด้านงานขายด้าน IT product
  • สามารถสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้เป็นอย่างดี

05-Dec-19

 

Applied
  • 5 years in Service Delivery Management
  • Experience with infrastructure project delivery
  • Working experience in MNC or retail is a must

04-Dec-19

 

Applied
  • 3 years in UNIX, Linux and Windows Administrator
  • Virtualization Technology, preferable VMWare
  • IT Infrastructure System (Server, SAN and Backup)

04-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?