• พนักงานธุรการบัญชี-การเงิน/ประสานงานทั่วไป
 • เพศ หญิง / วุฒิ ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Feb-19

Base salary + high commission

Applied
 • พนักงานขับรถขนส่งและสโตร์
 • เพศขาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท

12-Feb-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • พนักงานธุรการบัญชี-การเงิน/ประสานงานทั่วไป
 • เพศ หญิง / วุฒิ ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Feb-19

Base salary + high commission

Applied
 • พนักงานธุรการบัญชี-การเงิน/ประสานงานทั่วไป
 • เพศ หญิง / วุฒิ ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Feb-19

Base salary + high commission

Applied
 • พนักงานธุรการบัญชี-การเงิน/ประสานงานทั่วไป
 • เพศ หญิง / วุฒิ ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Feb-19

Base salary + high commission

Applied
 • พนักงานขับรถขนส่งและสโตร์
 • เพศขาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท

12-Feb-19

 

Applied