• วางแผนงานวิศวกรรม งานซ่อมบำรุง-PM
  • เป็นผู้จัดการทางด้านวิศวกรรมมาอย่างน้อย 5 ปี
  • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป

11-Nov-19

 

Applied
  • มีความรู้ด้าน SD,MM,PP,FI,CO
  • มีความรู้เรื่องระบบ SAP เป็นอย่างดี
  • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

07-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?