• ปริญญาตรี หรือปริญญาโททุกสาขา
  • บริหารจัดการทีมงานประมาณ 50 คน
  • มีประสบการณ์บริหาร ในสายงาน Customer service 5 ปี

07-Dec-19

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor Degree in any field.
  • Maximize Store Business Potential
  • Full understanding Logistics & warehouse process

04-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?