• ประสบการณ์ทำงานด้าน Loan operation
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน Administration
 • Loan agreement & Credit compliance

6 hours ago

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Product Manager
 • MIS, programmer, process improvement

13 hours ago

 

Applied
 • Lead and Perform in-depth analysis
 • Work with product and channel to design program
 • Develop x-sell campaigns from bank's customer

13 hours ago

 

Applied
 • Customer communication plan
 • Experience in process management
 • Mortgage, Wealth or Deposits

13 hours ago

 

Applied
 • Model analytics
 • Maintain and enhance IFRS9 models
 • Assist in model implementation and conduct testing

13 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Data analytics in retail banking field
 • Campaign analytics,
 • Performing deep-dive analysis

21 hours ago

 

Applied
 • Outward Remittance
 • Maker & Checker
 • Reconcile GL, FX Funding report

17-Sep-19

 

Applied
 • Customer Relationship Management
 • Provide CRM Strategies
 • Develop x-sell campaign

17-Sep-19

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Monitor and manage the Bank's liquidity position
 • Manage statutory reserve specified by BOT
 • Manage business compliance according to policy

17-Sep-19

 

Applied
 • MIS report and SAS Programming
 • Monthly performance report
 • Test and control to improve credit management

17-Sep-19

 

Applied
 • Service Quality
 • Complaint Management
 • Customer Satisfaction

17-Sep-19

 

Applied
 • digital community
 • business development
 • Good command in English skill (

17-Sep-19

 

Applied
 • Branch Manager
 • Banking
 • ผู้จัดการสาขา

17-Sep-19

THB35k - 90k /month

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
 • ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต หรือ วินาศภัย
 • ประสบการณ์ในการทำงานธนาคาร

17-Sep-19

 

Applied
 • Data Analyst
 • CRM platforms, campaign management
 • SQL, SAS, R, Python

16-Sep-19

 

Applied
 • Content Management
 • Digital Banking
 • Engagement

16-Sep-19

 

Applied
 • At least 1-3 years of experience in banking
 • Related Fields
 • Finance

16-Sep-19

 

Applied
 • Minimum 2 years of life and/or non-life insurance.
 • Work with related parties to conduct insurance
 • Life Insurance

16-Sep-19

 

Applied
 • Segment Management
 • Experience in Retail Banking / Financial service
 • Develop PVB and WB customer value proposition

16-Sep-19

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Passionate in Chatbot.
 • Experience with AI platforms or Chatbot
 • Experiences in Marketing/Product Development

16-Sep-19

 

Applied
 • Minimum 2 Years of relevant sales /banking
 • Result oriented, Self-motivated
 • Provide daily MIS report as required by supervisor

14-Sep-19

 

Applied
 • ธนาคาร, การตลาด, บริหารทีมงานยอดขาย
 • เงินฝาก กองทุน และสินเชื่อ
 • Single license, ใบอนุญาตหน้าประกันชีวิต, วินาศภัย

14-Sep-19

 

Applied
 • private bank, privilege bank
 • Develop and maintain a client's financing goal
 • Set goals and prioritize activities

14-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

14-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

14-Sep-19

 

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Identify training and development needs
 • excellent communication and strong service minded
 • leadership, coaching motivation, interpersonal

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Set up branch strategy and drive business plan
 • Initiate and transform to support business growth
 • Drive planning and development of new branch model

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for quality assurance
 • create test case / test script
 • Create test evaluation summary reports

13-Sep-19

 

Applied
 • analytical skills and knowledge of Financial
 • At least 3 years of commercial banking experience
 • Good selling and client relationship skills

12-Sep-19

Base salary + high commission

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 years in contact center (Skill Eng)
 • Good command in English skill
 • Experience in Banking industry

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Identify key partners to develop Retail Bundle
 • Ensure platform integration across 3rd party party
 • Manage partner relationships

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • รับสายลูกค้าที่โทรสอบถามเรื่อง บัตรเครดิต
 • รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
 • อัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • IFRS9 & Basel II credit model
 • Advance IRB Approach
 • SAS programing

12-Sep-19

 

Applied
 • Familiar with Loan Origination System project
 • Credit Application
 • Business Analyst

12-Sep-19

 

Applied
 • Underwriting and account management policies
 • Portfolio analyses and credit performance forecast
 • Developing, testing, and optimizing credit policie

12-Sep-19

 

Applied
 • performance management
 • To calculate incentives
 • Coordinate with Sales MIS & Planning on data

12-Sep-19

 

Applied
 • Keen on learning new investment products
 • Able to conduct due diligence on new products
 • Manage/Coordinate on new project initiatives

12-Sep-19

 

Applied
 • Achieve monthly sales conversion targets
 • Convert solution trialists to sold and activated c
 • Engage digital solution trialists in several ways

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Relationship manager financial institution
 • Focus on origination execution and credit analysis
 • Bank and Non-Bank Financial Institutions

11-Sep-19

 

Applied