• ทำงานล่วงเวลาได้
  • ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม
  • Toeic 500 ขึ้นไป

05-Dec-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • วิเคราะห์ พัฒนาโปรแกรม
  • ประสานงานโครงการ (Project Coordination)
  • พัฒนาระบบ IT, Website และการ Design

05-Dec-19

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?