• เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
  • วางแผน และบริหารงานโครงการก่อสร้าง
  • สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้
  • สามารถแก้ไขปัญหา และมีทักษะในการเจรจาดี

25-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?